Get Adobe Flash player

NİTRİL KAUÇUK İÇİN POLYGARD

Polygard, nitril kauçuklarda hamur yapım sırasında jel oluşmaması için, hamur yapma malzemesi olarak kullanılır. Bilindiği üzere jelleşme, viskositenin yükselmesine neden olacağından, ısının yükseltilmesine ihtiyaç vardır. Bu da enerji ve zaman tüketimine yol açmak anlamındadır.

Jell sebebi ile viskositenin yükselmesi, buna önlem için ısının yükseltilmesi, istenilenden daha düşük fziksel özellikler ve daha zayıf esneklik direncine (kopma-uzama) sebeptir. Mekanik kauçuk parçalarda bu durum çok önemli bir husutur.

Aşağıdaki tabloda, sıcak hamur makinesinde POLYGARD'ın viskosite yükselmesine mani oluşunun bir şematik olarak görebilirsiniz.

20% MEK katılan sıcak polimerize nitril kauçuklarda, POLYGARD, Jel oluşumu durdurmaktadır.

POLYGARD kullanılmadığında ise jelleşme başlamakta MEK maddesi çözülmede güçlük vermektedir.

Yüksek jel ve yüksek viskosite, karıştırılması biten hamurlarda uzun süreli beklemelerde bozulmaya neden olacaktır.

POLYGARD ile stabilize edilen kauçuk, hamur makinesindeki çalışma sırasında oluşan zorluklar(hamurun kırılması) ortadan kalkıp, kolay hamur yapımında bir avantaj sağlayacaktır.

 POLYGARD in NITRILE

 POLYGARD can be used as a compounding ingredient in nitrile rubbers such as PARACRIL to prevent gel build-up. Gel build-up and increased Mooney result when the polymer is subjected to heat during processing opertions. These effects cause lower physical properties and poorer flexing resistance which are important factors in mechanical goods where the nitrile type rubbers find extensive use.

 The following data will illustrate the effectiveness of POLYGARD in preventing a viscosity increase in PARACRIL BJ when hot milled. The use of these hot milled polymers in a 20% solids cement with MEK shows that POLYGARD has effectively inhibited gel build-up. Without POLYGARD the gel build-up in PARACRIL BJ on continued hot milling may become so great the polymer no longer dissolves in the MEK solvent.

 Increased gel and viscosity at any given solids content and formulation results in poorer cement stability. Thus proper stabilization with POLYGARD during hot breakdown or after cold breakdown is advantageous.