Get Adobe Flash player

Special sulphur to obtain the best dispersion in NBR polymers.

Özellikle Nitril kauçuklarda iyi dağılamayan kükürtün, mükemmel şekilde dağılmasına imkan veren tabii kükürt cinsidir.